Terraario - Rakenne, Tekniikka ja Sisustus

Akvaterra.eu

 

Terraario

rakenne, tekniikka ja sisustus

Tervetuloa Terraario.net-sivustolle!

Terraario.net opastaa terraarion rakentamisessa, sisustamisessa, terraariotekniikan käytössä ja valinnassa ja kaikissa terraarioeläinten ja terraarion hoitoon liittyvissä asioissa suomen kielellä ja Suomen olosuhteisiin sopeutetussa muodossa.

Huomatkaa, että sivusto käyttää frame-rakennetta eli kehyksiä. Tämä tarkoittaa, että sivuston vasemmassa reunassa oleva navigointipalkki on fyysisesti eri dokumentissa kuin varsinainen sivu. Jos navigaatiopalkki ei näy, frame-rakenteen saa esiin avaamalla sivuston etusivun www.terraario.net kautta.

Jos haluatte linkittää Terraario.net-sivustolle, avatkaa kyseinen sivu navigaatiopalkista hiiren oikeanpuoleisella napilla klikkaamalla ja valitsemalla "Open in New Window" / "Avaa uudessa ikkunassa" ja kopioimalla sivun suora osoite (esim. http://www.terraario.net/tnet046.html ) linkiksi avautuvan sivun osoiteriviltä.

Terraario.net-sivujen linkittäminen on sallittu ja sivuston tietoja saa lainata sillä edellytyksellä, että alkuperäinen lähde (eli www.terraario.net mainitaan selvästi ja linkitetään internet-dokumenteissa. (Lähteen mainitseminen on olennaista tiedon alkuperän varmistamisessa, mikä tekee netissä kerrotuista asioista luotettavampia - tämä koskee kaikkea esitettyä tietoa lähteestä riippumatta, ei pelkästään terraario.net-sivuja). Terraario.net on tehty sen takia, että sitä hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti terraarioharrastuksessa. Jos tiedon kopiointi ja lainaaminen haluttaisiin estää, sivustoa ei olisi koskaan julkaistu Internetissä. Joten käyttäkää, hyödyntäkää, linkittäkää, lainatkaa ja levittäkää Terraario.net:iä vapaasti.

HUOM! Sivusto on julkaistu alunperin 10/2008-4/2009, ja se on edelleen keskeneräinen. Osa sivuista puuttuu, tekstejä ei ole toistaiseksi oikoluettu ja viimeistelty lopulliseen muotoon. Lyöntivirheiden ohella erillisistä raakatekstidokumenteista yhdistetyt asiakokonaisuudet / sivut saattavat sisältää lauserakenteellisia ja kappalejakoon liittyviä epärationaalisuuksia. Joitakin käsiteltävään asiaan liittyviä yksityiskohtia ei ole välttämättä mainittu kyseisessä asiayhteydessä tai käsitelty riittävän monipuolisesti asian olennaisuuteen nähden, koska teksti on alkujaan kirjoitettu kokonaisuutena ja jaettu myöhemmin pienempiin asiakokonaisuuksiin, jolloin samoja asioita ei toisteta eri asiayhteyksissä.

HUOM! Terraarioiden esimerkkisisustukset esittelevät erilaisille eläimille tehtävien toiminnallisten terraariosisustusten tyyppiä ja erilaisten materiaalien käyttöä terraarion sisustamisessa. Esimerkit EIVÄT esittele soveliasta terraariotyyppiä, sillä kuvissa käytetty akvaario on mittojensa, muotonsa ja toiminnallisuutensa (hoito ainoastaan yläkautta, huono ilmanvaihto yms.) takia epäsopiva lähes kaikille terraarioeläimille. Kyseistä akvaariota on käytetty esimerkkikuvissa ainoastaan kuvien vertailtavuuden ja yhtenäisen ilmeen takia.

Sivustoa koskevat kysymykset ja palaute:


www.terraario.net