Terraario.net: Esipuhe

Akvaterra.eu

Terraario.net - Etusivu & Navigointi >>>

 

 

 

 

Terraario.net

Terraario.netin tavoite on objektiivisen, laajasti perustellun ja ymmärrettävällä tavalla esitetyn tiedon välityksellä edistää eksoottisten eläinten hoidon onnistumista terraarioloissa.

Suomenkielistä terraarioita kokonaisvaltaisesti käsittelevää nettisivustoa tai ylipäätään vastaavaa kirjallista lähdettä ei ole ollut olemassa, joten puute pyritään korjaamaan tällä sivustolla. Koska terraarioharrastuksen piirissä potentiaalisesti tavattavien eläinlajien kirjo on niin suuri, ettei kattavan hoito-ohjekokoelman tekeminen, varsinkaan suomen kielellä, ole käytännössä edes mahdollista saatikka järkevää, sivusto keskittyy nimenomaisesti itse terraarioon joka on yhdistävä tekijä eri lajien välillä. Sivustolla käsitellään terraarion rakenteeseen, tekniikkaan ja sisustukseen liittyvät asiat mahdollisimman perusteellisesti. Käytännössä lajikohtainen terraario on aina tapauskohtainen sovellus samoista peruskomponenteista erilaisilla painotuksilla ja minkä tahansa eläimen terraario voidaan siten perustaa yleisten perustietojen avulla.

Lisäksi on ollut havaittavissa, että käytännön ongelmat, joiden kanssa aloittelevat harrastajat joutuvat tekemisiin eivät usein niinkään liity lajikohtaiseen hoitoon, vaan ne ovat sidoksissa yleisesti terraarioon liittyviin tekijöihin, jotka periaatteessa siis ovat samat eläinlajista riippumatta. Asia on täysin ymmärrettävä. Useimmissa terraarioeläinten hoitoa käsittelevissä aloittelijoille tarkoitetuissa käsikirjoissa käsitellään aluksi hyvin lyhyesti terraarion yleiskäsite tekniikoineen ja sisustuksineen, mutta varsinaisissa eläinlajikohtaisissa hoito-ohjeissa terraarion sisustusta koskevat tiedot ovat varsin suppeita, niissä kerrotaan usein vain olennaiset pääkohdat. Esimerkiksi vaikka näin:

 • kiipeilevä päiväaktiivinen laji

 • lämpötila 25ºC + paistattelupaikka

 • ilmankosteus 75-90%

 • vesialtaan oltava kylpemiseen soveltuva

Pohjakokemusta omaavalle vaatimuksia vastaavan terraarion järjestäminen annetuilla tiedoilla ei tuota vaikeuksia, mutta vasta-alkajalle käytännön toteutus saattaa olla hyvinkin epäselvä. Esimerkiksi tässä tapauksessa vaikeudet saattavat olla pelkästään ensimmäisen kohdan osalta hyvinkin perustavan laatuisia: ”Kiipeilevä laji siis ilmeisesti tarvitsee kiipeilyrakennelmia? Minkälaisia kiipeilypuita sinne tulisi laittaa? Mistä niitä voi hankkia? Siis metsästä, mitkä puulajit käyvät? Miten ne pitäisi käsitellä? Miten ne voi kiinnittää terraarioon?" jne. Jos kirjan alussa ollut terraariota käsittelevä yleisosio ei tarkemmin paneutunut käsitteeseen ”kiipeilevän lajin terraario ja kiipelyyn soveltuvat rakenteet eri tilanteissa” ei ole yllättävää, että asiaa selventäviä tietoja on tarve etsiä muista lähteistä.

Juuri tähän itse terraariota, terraarioteknikkaa ja sisustusta koskevan perusteellisen yleistiedon jakamiseen Terraario.net keskittyy. Asiat, jotka täällä käsitellään pyritään perustelemaan ja selittämään mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta aikaisempaa kokemusta omaamattomalle lukijalle syntyisi hyvä yleisymmärrys terraarion pitoon liittyvistä osa-alueista. Kun perustiedot ja niiden käytäntöön soveltamiseen liittyvät periaatteet ovat selvillä, terraarion rakentaminen erilaisten eläinten vaatimuksia vastaavaksi on vain järjestelykysymys.

 

Ja se toinen ongelma...

Suomenkielisen tiedon täydellisen puuttumisen lisäksi haitallisena tekijänä on olemassa olevan "tiedon" ja siihen perustuvien ohjeiden virhellisyys, jota Terraario.net pyrkii oikaisemaan. Käytännössä terraarioalalla on kahdenlaista virheinformaatiota:

I) Virheellinen tieto

- Tieto, joka on joko lähtökohtaisesti väärää (ei ole peräisin ns. luotettavista lähteistä, vaan käytännössä jokin yksittäisen henkilön virheellisten käsitysten perusteella omassa pienessä päässään kehittämää) tai tieto, joka on vanhentunutta eli joka on tunnistettu ja myönnetty virheelliseksi (esimerkiksi vanhat ohjeet maakilpikonnien ruokinnasta). Väärä tieto pystytään yleensä helposti toteamaan vääräksi ja alasta kiinnostunut yleensä havaitsee sen itsekin kokemuksen karttuessa, eläinten kannalta se saattaa tosin tapahtua liian myöhään.

II) Virhelliset soveltamisohjeet

- Tieto, joka on periaatteessa aivan oikein ja pohjautuu luotettaviin lähteisiin, mutta jonka käytäntöön soveltamista koskevat ohjeet ovat vääriä. Käytännössä virheellisiä ohjeita jakavat henkilöt omaavat yleensä varsin paljon oikeaakin tietoa, mutta näiltä henkilöiltä puuttuu kyky ymmärtää tiedon syvempi olemus ja, että tietoon perustuvan ohjeen oikeellisuus on aina tilannekohtaista ja vaatii soveltamista (”tiiliseinään törmääminen 10km/h vauhdilla on eri asia kuin 100km/h vauhdilla, vaikka se tehdään identtisellä autolla”). Terraarioharrastus on erittäin heterogeeninen ala, joten jo lähtökohtaisesti kaikissa tilanteissa yleispätevien sääntöjen antaminen on käytännössä mahdotonta.

Virheelliset ohjeet ovat ongelmallisia juuri sen takia, että erityisesti vasta-alkajan on usein käytännössä mahdotonta havaita, että annetun ohjeen mukainen toiminta saattaa olla yhdentekevää, tarpeettoman kallista ja vaivalloista, täysin naurettavaa tai pahimmassa tapauksessa eläimen kannalta haitallista, koska se sinänsä oikeisiin faktoihin ainakin osittain pohjautuvana vaikuttaa järkevältä.

Vielä hankalammaksi asian tekee se, että virheellisiä ohjeita jakavat henkilöt ovat poikkeuksetta siinä viattoman vakaassa uskossa, että he ovat ”asiantuntijoita”, koska ovat oman käsityksensä mukaan hankkineet aiheesta tietoa tai omaavat ”kokemusta” asiasta. Lisäksi nämä henkilöt ovat usein erittäin auliita neuvomaan muita ja neuvot ovat tyypillisesti muodossa: ”PITÄÄ EHDOTTOMASTI TEHDÄ JUURI NÄIN” (ja jos et niin tee, niin eläin kuolee ja Helvetin portit aukeavat...). Mutta käytännössä nämä henkilöt eivät kykene kunnolla ymmärtämään tiedon todellista merkitystä ja soveltamaan tietoa alkuperäisestä asiayhteydestä poikkeaviin tilanteisiin, vaan noudattavat alkuperäisestä lähteestä saatua ohjetta sokeasti ”Jumalan sanana”.

Jos joku asiaan paremmin perehtynyt sitten esittää eroavan näkemyksen laajojenkin perusteluiden kanssa, nämä henkilöt tyypillisesti suuttuvat ja kieltäytyvät muuttamasta käsityksiään; hehän ovat omasta mielestään ehdottoman oikeassa ja tietävät "korkeimman totuuden", koska itse ”Jumala” on sen heille kertonut. Ja tälläinen ihminenhän ei usko, vaikka sille asioiden oikean laidan kertoisi. Eikä hän myöskään suostu pitämään suutaan kiinni, vaan jatkaa virheellisten tietojen levittämistä siinä lapsellisen viattomassa uskossaan, että on itse oikeassa.

 

Muutama kärjistetty esimerkki (nämä eivät valitettavasti ole täysin kuvitteellisia):

:

1) Alkuperäinen lähde on kertonut: ”Tietyissä tilanteissa terraarion lämmittämiseen voi käyttää lämpömattoa”. (Alkuperäinen lähde on tarkoittanut: ”Edellyttäen että se sopii eläimen vaatimuksiin, lämpömatto ei siis missään nimessä ole ainoa vaihtoehto, saatikka että sitä voisi käyttää missä tahansa tilanteessa.)

”Asiantuntija” käsittää niin, että koska ”Jumala” on kertonut lämpömaton olevan hyvä, sitä PITÄÄ EHDOTTOMASTI käyttää missä tahansa terraariossa, koska se on AINOA oikea vaihtoehto.

2) Alkuperäinen lähde on kertonut:”Keraaminen lämpölamppu tulisi suojata palovammariskin poistamiseksi”. (Alkuperäinen lähde on tarkoittanut: ”Edellyttäen että terraariossa asuva eläin ylettyy fyysisesti koskettamaan keraamista polttimoa, jota se ei valoa säteilemättömänä kohteena hahmota kuumaksi”).

”Asiantuntija” käsittää niin, että koska ”Jumala” on kertonut lämpölampun suojaamisen olevan tarpeellista, MIKÄ TAHANSA lämpölamppu PITÄÄ EHDOTTOMASTI suojata MISSÄ TAHANSA tilanteessa, koska muuten eläin saa TAKUUVARMASTI PALOVAMMAN ja kuolee. Seurauksena sitten nähdään uskomattomia suojavirityksiä sellaistenkin eläinten terraarioissa, jotka ovat fyysisesti täysin kykenemättömiä ylettymään lamppuun (esim. kilpikonnat) ja siten automaattisesti turvassa potentiaaliselta palovammalta riippumatta käytetystä polttimotyypistä edellyttäen, että lamppu on yksinkertaisesti riittävällä etäisyydellä.

3) Alkuperäinen lähde on kertonut: ”Akvaarion alustan tulee olla akvaarion pohjan kokoinen, jotta pohjaan ei muodostu jännityksiä jotka voivat särkeä lasin”. (Alkuperäinen lähde on tarkoittanut: ”Yleinen periaate AKVAARIOIDEN kanssa kun ne ovat TÄYNNÄ vettä, mutta asia riippuu lasin paksuudesta, sisustusesineiden painosta, alustan rakenteesta, painon jakautumisesta ja VEDENKORKEUDESTA”.)

”Asiantuntija” käsittää niin, että koska ”Jumala” on kertonut, että alustan on oltava pohjan kokoinen, sitä PITÄÄ EHDOTTOMASTI noudattaa kaikissa tilanteissa joissa on mukana akvaario. Eroa ei ole esimerkiksi sillä, onko akvaario täynnä vettä vai onko pohjalla vettä 2cm.

4) Alkuperäinen lähde on kertonut: ”Leopardigekon tapauksessa suositeltava toimintatapa olosuhteissa A+B+C ja tilanteessa D on X.” ”Asiantuntija” käsittää niin, että että koska ”Jumala” on kertonut toimintatavan X olevan oikea, sitä PITÄÄ EHDOTTOMASTI noudattaa myös punakorvakilpikonnan kanssa olosuhteissa W+L+Z tilanteessa P+U. (Optimaalisin toimintatapa olisi tällöin oikeasti Y, mutta jos asiasta huomauttaa niin ”asiantuntijan” reaktion perusteella syyllistyy vakavaan jumalanpilkkaan - vaikka alkuperäinen lähde olisi todennäköisesti toimintatavan X noudattamisen virhellisyydestä aivan samaa mieltä).

Yllä olevat esimerkit ovat kärjistettyjä ja niiden absurdius on suhteellisen helposti havaittavissa senkin takia, että ”asiantuntija” ei todennäköisesti pystyisi perustelemaan ohjeitaan järkevästi millään muulla kuin ”luotettavalla lähteellä”, josta alkuperäinen tieto oli peräisin. Asioista oikeasti jotain ymmärtävä saakin tälläisen ”asiantuntijan” yleensä puhumaan itsensä pussiin hyvinkin helposti. On kuitenkin myös tilanteita, joissa ”asiantuntija” pystyy antamaan virheelliselle ohjeelleen sinänsä järkeviä (tai järkeviltä vaikuttavia) perusteluita, jolloin ohjeen virheellisyyttä on hyvin vaikea havaita mikäli ei ennestään tiedä asian todellista laitaa. Esimerkiksi näin:

5) Alkuperäinen lähde on kertonut: ”Akvaariossa suodattimeen muodostuva nitrobakteerikanta hajottaa typpiyhdisteet nitriitiksi ja sitten harmittomammaksi nitraatiksi”. (Alkuperäinen lähde on pohjimmiltaan tarkoittanut: ”Akvaarion vesi tulee pitää mahdollisimman puhtaana ja typpiyhdisteet on tarkoitus saada pois akvaarion vedestä. Suodatin on yksi tapa vaikuttaa typpiyhdisteiden haitallisuuteen, mutta se ei poista niitä itse järjestelmästä eli vedestä”.)

”Asiantuntija” käsittää niin, että koska ”Jumala” on kertonut suodattamisen olevan tarpeelllista, suodatinta PITÄÄ EHDOTTOMASTI käyttää AINA kun kyseessä on jonkinlainen akvaario. Perustelu: Koska suodatin pitää veden puhtaana. Peruste on sinänsä järkevä, mutta menee varsinaisen ongelman ohitse. Tämä esimerkki on todellisuudessa käytännön sovellus yllä esitetysta 4-kohdasta, jossa tietyssä tilanteessa optimaalisinta toimintatapaa yritetään sokeasti soveltaa mihin tahansa tapaukseen. Todellisuudessa ensisijainen tavoite eli kuona-aineiden poisto vedestä voidaan matelijoiden tapauksessa toteuttaa yksinkertaisesti vaihtamalla vesi, mikä onkin ensisijainen puhtaanapitokeino ja sammakkoeläinten tapauksessa suodatin taas on yleensä tarpeeton ja muista syistä eläimille haitallinen.

Tyypillisen "asiantuntijan" tuki, turva ja totuuksien lähde ”Jumala” eli kyseenalaistamaton alan auktoriteetti saattaa olla OIKEASTI asioista ymmärtävä (jonka lausumia "asiantuntija" on ymmärtänyt väärin), mutta joukkoon mahtuu myös enemmän tai vähemmän asiantuntemattomia tapauksia, koska ”Jumalaksi" pääsyn edellytykset ovat toisinaan vähintäänkin kyseenalaisia. Tällöin jo alkuperäinenkin "tieto" on voinut olla täysin absurdia:

 

"Asiantuntija" pitää tyypillisesti ”Jumalana” jonkin erittäin hienon tittelin omaavaa koulutettua henkilöä, joka ylivertaisen älykkyytensä ja kokemuksensa ansiosta tuntee korkeimman totuuden. Sopivia titteleitä ovat mm. eläinlääkäri, biologi, urologi, algologi, ylioppilasmerkonomi, eläinkaupan myyjä ja katsastusinsinööri.

”Jumalaksi” voi päästä myös ylivertaisen käytännön kokemuksen kautta. Käytännön kokemukseksi lasketaan jokainen päivä, joka eläintä on enemmän tai vähemmän aktiivisesti hoidettu, ja jumaluustaso saavutetaan yleensä noin kahden viikon kuluttua eläimen hankkimisesta.

”Jumalaksi” pääsyyn ei tosin välttämättä tarvita samanlajista eläintä, vaan esimerkiksi kahden viikon kokemus punakorvakilpikonnasta tekee ”Jumalasta” myös kaikkien sammakkoeläinten asiantuntijan. Itse asiassa kyseessä ei välttämättä tarvitse olla edes terraarioeläin, vaan esimerkiksi marsu, gerbiili tai kultakala kelpaa, mikäli sen lisäksi on pitänyt kilpikonnaa kädessä tai ainakin nähnyt sellaisen eläinkaupassa, jolloin asiantuntemus ja jumaluuden siemen on tarttunut pisaratartuntana.

Ja jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin välttämättä ei tarvita edes teoreettista kokemusta mistään eläimistä, kunhan kyseinen henkilö on muuten jumala-ainesta, esimerkiksi sukulaisuussuhteen kautta tai muuten vaan kaveri.

”Jumalia” siis löytyy terraarioharrastuksenkin piiristäkin runsain mitoin, ja niinpä ”asiantuntijat” tyypillisesti perustelevat absoluuttisia totuuksiaan ”Jumalalta” kuultuina. Asiantilaa parantaa vielä sekin, että ”asiantuntijoilla” on yleensä useampia messiaita samanaikaisesti, jotka parhaassa tapauksessa antavat ristiriitaisia julistuksia. Ja ”asiantuntijat” tyypillisesti muuttuvat itsekin oman käsityksensä mukaan jossain vaiheessa ”Jumaliksi”, jolloin absoluuttinen korkein totuus asiasta kuin asiasta on heille viimeistäänkin selvä.

 

Eli ”kuvitteellisena” esimerkkinä vaikka näin:

 

Viljakäärmeen absoluuttinen hoito-ohje by ”asiantuntija”:

(kolmen viikon kokemuksella ja”Jumalan” totuuksien pohjalta)

 • Terraarion PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla akvaario, minkä PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla 120 litran kokoinen. Sen PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla merkiltään Juwel.

 • Akvaariossa PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla reikäpellistä tehty kansi. Kannen päälle PITÄÄ EHDOTTOMASTI laittaa muutama betonitiili, joiden PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla Ruduksen pihatiiliä.

 • Akvaarion alle PITÄÄ EHDOTTOMASTI laittaa 2cm paksu vanerilevy ja vanerilevyn päälle PITÄÄ EHDOTTOMASTI laittaa 2cm styroksilevy, koska muuten pohja halkeaa.

 • Terraarion pohjalle PITÄÄ EHDOTTOMASTI laittaa sanomalehteä ja sen päälle PITÄÄ EHDOTTOMASTI laittaa Mörttiröpöä. Sanomalehden PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla Helsingin Sanomia.

 • Terraariota PITÄÄ EHDOTTOMASTI lämmittää lämpömatolla, koska mikään muu kuin lämpömatto ei käy. Lämpömaton PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla merkiltään Zoomed.

 • Terraariota PITÄÄ EHDOTTOMASTI valaista myös lampulla. Lamppu PITÄÄ EHDOTTOMASTI aina suojata kukkaruukusta tehdyllä kuorella, koska muuten käärme itsemurhaa itsensä palovammalla. Lamppu PITÄÄ EHDOTTOMASTI ostaa eläinkaupasta.

 • Viljakäärmeelle PITÄÄ EHDOTTOMASTI antaa UV-säteilyä, koska se on matelija. UV-lamppu PITÄÄ EHDOTTOMASTI ostaa eläinkaupasta. Sen PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla Zoomed.

 • Terraarioon tarvitaan piilopaikka, mikä PITÄÄ EHDOTTOMASTI ostaa eläinkaupasta. Piilopaikan voi kuitenkin tehdä myös itse. Silloin se PITÄÄ EHDOTTOMASTI tehdä muovisesta hillopurkista. Hillon PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla Dronningholmia, mikään halvempi laatu ei käy.

 • Käärmeellä PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla kiipeilypuuna eläinkaupasta ostettu mopani-juurakko. Sen lisäksi PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla eläinkaupasta ostettu tekokasvi. Terraariossa PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla taustakuva. Sen PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla eläinkaupasta ostettu.

 • Käärmeellä PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla vesiallas, mikä PITÄÄ EHDOTTOMASTI ostaa eläinkaupasta, että se on käärmeelle sopiva. Vesialtaaseen PITÄÄ EHDOTTOMASTI laittaa Evianin pullovettä tai hätätapauksessa suomalainenkin lähdevesi käy.

 • Käärmeen ruoaksi PITÄÄ EHDOTTOMASTI ostaa eläinkaupasta pakastettuja hiiriä. Viljakäärme syö ainoastaan hiiriä.

 • Käärmettä PITÄÄ EHDOTTOMASTI helliä säännöllisesti, että se kesyyntyy. Käsitellessä käärmeelle PITÄÄ EHDOTTOMASTI puhella rauhoittavasti, ja sitä varten sillä PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla nimi. Sopivia nimiä ovat esimerkiksi Barbie, Tiivi-Taavi, Metallica tai Ossi.

 • Viljakäärmeellä PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla kaveri. Voiko se olla kilpikonna tai luppakorvakani, on vähän epäselvää. Kanin värillä ei ole vissiin väliä.

 • Käärmettä PITÄÄ EHDOTTOMASTI viedä kesällä ulos koska se tykkää siitä. Sitä PITÄÄ EHDOTTOMASTI kantaa kaulalla tai laukussa. Laukun PITÄÄ EHDOTTOMASTI olla Niken tai Adidaksen tuote.

 • Viljakäärme on siis tosi mukava lemmikki eikä se koskaan pure. Sen kanssa on mukava leikkiä. Voin suositella sitä kaikille omasta kokemuksesta.

Absurdia? Aivan varmasti. Mutta pienillä muutoksilla se saataisiin kuulostamaan aloittelijoiden mielestä hyvinkin järkevältä. Ja vastaavaa enemmän tai vähemmän älytöntä ”korkeimpia totuuksia” julistavaa ja virheellisiä ohjeita tuottavaa ja levittävää ongelmakäytöstä on valitettavasti havaittavissa terraarioharrastuksen piirissä. Ei ehkä aivan yhtä kärjistettynä, mutta saman tyylisinä aivoituksina kyllä. Ja minkään asteinen kritiikki ei siis ole hyväksyttävää, koska silloinhan pilkataan ”Jumalaa”, joka "totuudet" on alkujaan kertonut.

Ikävä kyllä, terraarioalalla ei ole minkäänlaisia standardoituja arviointimenetelmiä, joilla henkilön todelliset tiedot ja taidot pystyttäisiin objektiivisesti toteamaan, kuten useimmissa muissa harrastuksissa. Seuraava vertaus saattaa vaikuttaa täysin asiaan liittymättömältä, mutta se vastaa käytännössä juuri kyseistä ongelmaa:

 

Jääkiekkomailan ja luistinten hankkiminen ja kymmenen vuoden luisteluharrastelu EI tee kenestä tahansa NHL-tasoista jääkiekkoilijaa. Tämän ymmärtää melkein kuka tahansa.

vs

Terraarioeläimen hengissä pitäminen jonkin aikaa ja helpon lajin lisäännyttäminen EI tee kenestä tahansa terraarioalan asiantuntijaa. On ihmisiä, joilta puuttuu täydellisesti kyky ymmärtää tämä.

 

On erityisesti syytä huomioida, että luotettavaista lähteistä luettu tai muuten hankittu tieto tai varsinkaan ns. ”kokemus” ei takaa asioiden todellista ymmärtämistä. Alla on esimerkkejä "kokemuksesta", mikä ei käytännössä kerro mitään henkilön todellisesta asiantuntevuudesta:

 • Henkilöllä on / on ollut saman lajinen eläin
  (Kuka tahansa kumisaappaan älykkyysosamäärällä varustettu voi halutessaan hankkia vapaavalintaisen terraarioeläimen)

 • Eläin on pysynyt hengissä vuosikausia
  (Monien lajien tappaminen vääränlaisella hoidolla vie vuosikausia)

 • Eläin on lisääntynyt
  (Tämä on monien lajien kohdalla erittäin helppoa, ei gerbiilien lisääntyminenkään tee omistajasta asiantuntijaa)

 • Henkilöllä on / on ollut paljon erilaisia terraarioeläimiä
  (Kyllähän niitä saa helposti hamstrattua esimerkiksi ämpäreihin ja muovilaatikoihin ja mitä nopeammin entiset saadaan hengiltä tai myytyä, sitä nopeampaa on kierto.)

 • Henkilö on ollut harrastuksessa pitkän aikaa
  (Moni on harrastanut televisionkin katselua pitkän aikaa eikä kuitenkaan ymmärrä mitään laitteen tekniikasta)

 • Henkilö on hankkinut paljon tietoa
  (Tieto saattaa olla väärää ja joka tapauksessa se on sidonnaista alkuperäiseen asiayhteyteen. Mikäli tietoa ei kuitenkaan kykyne kunnolla ymmärtämään ja soveltamaan käytäntöön, tiedonhankinta ei merkitse osaamista. Se, että omistaa runsaanti ydinfysiikkaa käsittelevää kirjallisuutta ei myöskään merkitse että henkilö olisi oikeasti ydinfyysikko tai edes muuten ymmärtää aihetta kunnolla. Toisaalta alaa käsittelevien kirjojen, erityisesti yleisteosten olennainen tieto on suurelta osin päällekkäistä, eli se onko henkilöllä 2 vai 20 kirjaa samasta aiheesta kertoo lähinnä sen, onko henkilöllä 2 vai 20 kirjaa samasta aiheesta. Ei sitä osaako henkilö edes lukea saatikka että ymmärtää lukemaansa asiaa yhtään sen paremmin.)

Ongelmahenkilöille on siis tyypillistä, että he eivät itse lainkaan hahmota oman osaamisensa tasoa ja sitä, että saattaisi olla parempi jos he eivät niin innokkaasti julistaisi absoluuttisia hihhulitotuuksiaan, vaan yksinkertaisesti pitäisivät suunsa kiinni. Ongelmahenkilöt voivat tosin olla totuuksineen hyvinkin huvittavia, mutta tilanne, jossa virheellisiä ohjeita aletaan hyvässä uskossa soveltaa käytäntöön, voi muuttaa tilanteen lähinnä tragikoomiseksi. Joten on syytä suhtautua suurella varauksella ITSE ITSENSÄ GURUKSI JULISTANEISIIN "ASIANTUNTIJOIHIN", jotka jakavat ABSOLUUTTISIA TOTUUKSIA eli "PITÄÄ EHDOTTOMASTI TEHDÄ JUURI NÄIN, VAIHTOEHTOJA EI OLE"-tyyppisiä ohjeita.

 

Eli olkaa varovaisia.

Terraarioharrastuksen(kin) piiristä löytyy uskomattoman tyhmiä ihmisiä.

Ja ne saattavat käydä kimppuunne jo seuraavalla nettisivustolla.

 

www.terraario.net