Terraario.net: Terraarion sisustus

Akvaterra.eu

Terraario.net - Etusivu & Navigointi >>>

 

 

 

 

Terraarion sisustus

Terraarion sisustus on olennainen sekä eläimen viihtyvyyden että terraarion ulkonäön kannalta. Nämä kaksi näkökulmaa eivät kuitenkaan välttämättä tarkoita samaa käytännössä, vaan katsojan kannalta miellyttävä sisustus saattaa olla eläimen vaatimusten osalta erittäin epäedullinen tai eläimen kannalta optimaalisesti sisustettu toiminnalinen terraario esteettisesti huomattavan ruma. Yleensä sekä eläimen vaatimukset että esteettinen miellyttävyys voidaan sovittaa yhteen, mutta jos pyrkimykset ovat ristiriitaisia, toiminnallisuus on aina etusijalla. Toiminnallisuus vs. esteettisyys-ristiriita on esitetty esimerkeillä Terraarioesimerkkejä-osion Intro-kappaleesta.

Terraarion sisustuksen tulee siis tekniikan ylläpitämien olosuhteiden ohella saattaa eläimen olot mahdollisimman optimaalisiksi. Toisaalta, sisustuksessa käytettyjen materiaalien valinta on tehtävä niin, että olosuhteiden ylläpito on mahdollista (mm. kosteuden kuluttava vaikutus) ja puhtaanapito on yksinkertaista. Jos olosuhteista joudutaan tinkimään valittujen materiaalien takia, joudutaan taas sivuun varsinaisesta tavoitteesta. Periaate siis on, että sisustus on niin toiminnallinen kuin mahdollista, ja mahdollisuuksien mukaan esteettinen siinä ohella.

Terraarion sisustus tuottaa eläimille käytännössä liikkumis- ja oleskelupinta-alaa pohjamateriaalin tai kiipeilyrakennelmien muodossa ja piiloutumismahdollisuuksia varsinaisten piilopaikkojen tai yleisen näkösuojan kautta. Sisustukseen käytettävien materiaalien kirjo on laaja, ja valinta varsin vapaata lukuunottamatta erikoistuneita lajeja. Käytännössä lähes kaikki sisustusmateriaali saadaan Suomen luonnosta tai rakennustarvike- ja puutarhaliikkeistä. Ainoastaan akvaterraarioissa käytettävät vettä raskaammat juurakot ja korkkitammen kaarna ovat erikoishankintoja. Sisustusmateriaalien hinta on siten joko ilmainen tai hyvin edullinen.

Elävillä kasveilla on olennainen merkitys suotuisten olosuhteiden luomisessa sekä normaalissa terraariossa että akvaterraariossa. Kasvit luovat mikroilmastoa, suojapaikkoja, tarjoavat pienille eläimille liikkumapinta-alaa ja ovat tärkeitä esteettisesti miellyttävän kokonaisuuden luomisessa.

Terraarion hoidon helppouden ja muuttuvien sisustustarpeiden takia kiinteiden sisustusesineiden käyttöä tulee välttää ja samasta syystä kiinteiden taustarakennelmien käytössä tulee olla pidättyväinen. Keinotekoiset sisutusmateriaalit ovat käytännöllisiä keveytensä ja kosteudenkestonsa takia, mutta ne tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä pitämään irtonaisina kappaleina eikä kiinteästi asennettuina. Koska suurin osa eläimistä hyödyntää maanpintaa tai kiipeilypuita, pohjan alaa ja kiipeilyoksien määrää vähentävä kalliotausta huonontaa usein terraarion ominaisuuksia eläinten näkökulmasta samoin kuin liiallinen tai vääränlaisten sisustusesineiden käyttö. Kiinteiden sisustusesineiden puhdistus ja ylisisustetun terraarion hoitotoimenpiteet käyvät myös tarpeettoman vaikeiksi.

Sisustusosiossa tarkastellaan erilaisten materiaalien käyttöä ja soveltuvuutta terraarioon. Esimerkkiosiossa taas käsitellään terraariosisustusten tekemistä erilaisissa ympäristöissa eläville matelijoille ja sammakkoeläimille.

www.terraario.net